Brændstof til bådene og vores maskiner

Vi er et marinecenter og kan desværre ikke lave om på at vi bruger brændstof til vore maskiner og både. Men vi kan lave om på hvilket brændstof vi bruger og derved tage hensyn til vort miljø og vor sundhed. Desuden CO2 kompenserer vi ved at støtte store anerkendte naturprojekter, som er med til at begrænse mængden af CO2 i atmosfæren

Vi ved at diesel-forurening udleder skadelige gasser og partikler, som dræber mennesker og kan påvirke fostre i flere generationer.

Alpina Marine og Søfronten Lystbådehavn har valgt Shell GTL fuel fordi det brænder renere end råoliebaseret fossil diesel og derfor udleder væsentligt færre skadelige stoffer og mindre røg. Det er et flydende brændstof til dieseldrevne motorer. Det er fremstillet af naturgas i stedet for råolie, uden biotilsætning. GTL står for “Gas-To-Liquid”.

Søfronten Lystbådehavn har solgt Shell GTL Fuel i mange år og mange sejlere har bemærket forskellen, f.eks. ingen dieselrøg, -lugt og -sod på agterdækket.

Produktet har også andre egenskaber:
 • Er praktisk taget aromat- og svovlfri med meget højt cetantal, det giver renere forbrænding.
 • Udleder færre skadelige stoffer som følge af den renere forbrænding
 • Lugter, oser og soder næsten ikke.
 • Kan bruges i alle blandingsforhold med diesel.
 • Er støjreducerende op til 4 dB(A).
 • Har gode egenskaber ved koldstart.
 • Er biologisk nedbrydelig efter OECD-test 301.
 • Bruges på præcis samme måde som almindelig diesel.
 • Shell GTL Fuel er fuld blandbar med diesel. Du kan tanke diesel den ene gang og Shell GTL Fuel den næste.
 • Driftssikkerheden er den samme, men med GTL Fuel reduceres udledningen af skadelige stoffer og partikler.
 • Anvendes direkte i eksisterende dieselmotorer – ingen investering i partikelfilter, motorjustering eller nyindkøb
 • Fungerer i alle blandingsforhold fra 0 til 100 %
 • Det er helt problemfrit at skifte mellem Shell GTL Fuel og diesel. I sjældne tilfælde kan gamle gummikomponenter give sig lidt og der kan komme lidt utæthed i form af let svedning, men det vil typisk også ses i forbindelse med gummiets naturlige ældning.

Shell GTL Fuel er lidt dyrere end Diesel. Vi sælger til Shells listepriser.

Vil du gerne have tanket din båd med GTL Fuel kan du kontakte os på info@alpina-marine.dk