Hvordan fjerner man bundmaling fra bunden af en båd på en miljøvenlig måde?

Først og fremmest – hvad er bundmaling?

Bundmaling er en type maling, der bruges til at beskytte bunden af en båd mod skader forårsaget af vand, alger, muslinger og andre organismer. Det er en vigtig del af vedligeholdelsen af en båd, da det hjælper med at forlænge dens levetid og opretholde dens ydeevne.

Når en båd sejler i vandet, kan organismer som alger og muslinger nemt klæbe sig fast på bunden. Dette kan føre til en række problemer, herunder øget brændstofforbrug, nedsat hastighed og endda skader på bådens skrog. Bundmaling er designet til at forhindre disse organismer i at fæstne sig og beskytte bunden af båden.

Hvordan fungerer bundmaling?

Bundmaling indeholder normalt stoffer, der er giftige for de organismer, der forsøger at klæbe sig fast på bådens bund. Når malingen påføres, frigives disse stoffer gradvist, hvilket skaber en beskyttende barriere.

Hvorfor er det vigtigt at fjerne bundmalingen på en miljøvenlig måde?

Det er vigtigt at fjerne bundmalingen på en miljøvenlig måde af flere grunde. For det første kan de giftige stoffer i bundmalingen skade det omkringliggende vandmiljø og de organismer, der lever der. Dette kan have negative konsekvenser for både miljøet og biodiversiteten i området.

Desuden kan traditionelle metoder til fjernelse af bundmaling, såsom sandblæsning, slibning eller skrabning, skabe store mængder affald og forurenende stoffer, der kan ende i havet eller i naturen. Disse metoder kan også være tidskrævende og ressourceintensive.

Hvordan fjerner man bundmaling på en miljøvenlig måde?

En miljøvenlig metode til fjernelse af bundmaling er ved hjælp af højtryksrensning med regnvand. Alpina Marine tilbyder denne service som en del af deres vinteropbevaring og vedligeholdelsesprogram. Ved hjælp af deres opsamlings- og filtreringssystem kan de indsamle regnvand og bruge det til at fjerne bundmalingen fra bådens bund.

Specialindrettet vaskeplads til højtryksrens.

Alpina Marine har en vaskeplads som er specialindrettet til højtryksrens. Det betyder at det udelukkende er tilladt at højtryksrense bunden på båden på netop dette område. Til forskel fra mange andre kommunale og private bådopbevaringer er det ikke tilladt at højtryksrense bund andre steder end netop dette område. Årsagen er at vi ikke ved hvilke typer bundmalinger der er brugt på vores kunders både og vi ønsker ikke at disse bundmalinger eventuelt forurener vores bådopbevaringsplads.

Brug af regnvand til højtryksrensning

Når vi bruger regnvand til højtryksrensning og afvaskning er det for at bruge en miljøvenlig løsning, da det eliminerer behovet for at bruge ferskvand eller kemikalier, der kan forurene vandmiljøet. Regnvandet filtreres og behandles, så det er sikkert at bruge til rengøring af bunden.

Højtryksrensning er en effektiv metode til fjernelse af bundmaling, da det bruger kraftfulde vandstråler til at løsne og fjerne malingen fra bådens bund. Det er også skånsomt mod bådens skrog og forårsager minimal skade.

Ved at vælge Alpina Marine som din vinteropbevarings- og vedligeholdelsespartner kan du være sikker på, at din båd bliver behandlet med omhu og miljøvenlighed. Deres højtryksrensning med regnvand er en innovativ og bæredygtig løsning, der både beskytter din båd og miljøet.

Hvordan opsamler Alpina Marine regnvand?

Alpina Marine har et avanceret opsamlings- og filtreringssystem til regnvand. Når det regner, opsamler de vandet fra taget og leder det gennem rør og filtre, der fjerner urenheder og partikler. Det opsamlede regnvand bliver derefter lagret i beholdere, hvor det bliver renset yderligere, inden det bruges til højtryksrensning af bådens bund.

Ved at opsamle og genbruge regnvandet reducerer Alpina Marine behovet for ferskvand, hvilket er en værdifuld ressource. Det hjælper også med at minimere mængden af ​​vand, der går til spilde, og sikrer samtidig, at vandet der bruges til højtryksrensningen er sikkert og fri for forurenende stoffer.

Opsamling af regnvand er en miljøvenlig praksis, der bidrager til bæredygtighed og bevaring af vores naturressourcer.

Miljøvenlige alternativer til traditionel bundmaling

Udover højtryksrensning med regnvand tilbyder Alpina Marine også miljøvenlige alternativer til traditionel bundmaling. De kan anvende bundmaling, der er fri for skadelige kemikalier og miljøpåvirkning. Disse malingstyper er specielt udviklet til at være skånsomme mod vandmiljøet og samtidig effektivt beskytte bådens bund mod ruer, rurer, alger, muslinger og anden begroning.

Ved at vælge en miljøvenlig bundmaling kan du være sikker på, at du ikke bidrager til forurening af vandmiljøet og samtidig opretholder bådens effektivitet og levetid.

Alpina Marine arbejder for at fremme brugen af bundmalinger der ikke indeholder biocider og du kan bl.a. læse mere om vores eksperimenter og erfaringer her https://alpina-marine.dk/biocidfrie-bundmaling/

Alpina Marine er dedikeret til at levere miljøvenlige løsninger til bådejere, der ønsker at opbevare og vedligeholde deres både på en bæredygtig måde. Ved at bruge højtryksrensning med opsamlet regnvand og miljøvenlig bundmaling kan du være med til at beskytte både miljøet og din båds langsigtede levetid.

Højtryks af bund på båd med regnvand
biocidfrie bundmalinger