Krystal- og plasticglas som ikke kan vælte fra SILWY

Ruer og bundmaling

Vi kender alle udfordringerne der kan være med ruer på bunden, drev, aksler, propeller mv. Det er altid lidt spændende at se om der er ruer på bunden når båden bliver taget op. Desuden kan ruer for mange sejlere betyde at båden ikke opfører sig og sejler så hurtigt som den plejer.

Vi har haft en del både op i løbet af foråret til service og reparationer og på stort set alle bådene kan vi se en kraftig vækst af ruer. Det er på trods af at bådene er bundmalet og har sejlet jævnligt. Ruerne starter i det små og vil i starten næsten føles som groft sandpapir, men når de vokser sig større så får de den karakteristiske form vi kender.

Det er svært at sige hvorfor ruer sætter sig på nogle både og ikke andre, da det kommer meget an på bundmalingen og hvor meget/hurtigt bådene sejler. Desuden er det meget forskelligt hvor og hvornår i de danske farvande der er mange ruer, da larverne flyder rundt med havstrømmene indtil de finder passende steder at slå sig ned.

Hvad er ruer egentlig?

Fra Wikipedia: “Rurer (Balanidae), også kaldet balaner, er en familie af små krebsdyr med et få centimeter bredt kegleformet hus af kalk. Ruren sætter sig fast på f.eks sten, skibsbunde eller krabber. Indgangshullet i huset kan lukkes af fire bevægelige kalkplader. På den måde kan dyret holde vandet inde i huset, og derved undgå udtørring.”

Det er altså de små hvide vulkanformede skaller der sidder på bunden af båden forskellige steder hvor de kan få lidt fred.

Ruers påvirkning på både.

Ruer kan have meget stor effekt på hvordan din båd sejler. Det gælder både sejlbåde og motorbåde, men særligt planenende både vil kunne mærke hvis der sidder ruer på bunden. For visse planende både kan ruer på bunden godt betyde at vandmodstanden over skroget bliver så stor at båden ikke længere kan plane. Desuden kan det betyde at motoren bliver varm ved høje omdrejninger da vandmodstanden og dermed motorens belastning bliver større.

Ruer og bundmaling.

Der findes forskellige typer af bundmaling, men fælles for dem alle er at de har til formål at reducere bundbevoksning, herunder ruer. De bruger dog lidt forskellig teknologi til dette og groft set kan man opdele bundmalinger i hårde bundmalinger og selvpolerende bundmalinger. Begge typer bundmaling indeholder kemikalier som skal reducere bundbevoksning, men den selvpolerende bundmaling er desuden lavet på den måde at der hele tiden falder en lille smule bundmaling af når båden sejler. Derfor er de hårde bundmalinger som Hempel Hard Racing og Trilux 200 velegnet til kapsejladsbåde og planende motorbåde som sejler meget og sejler hurtigt. De selvpolerende bundmalinger som Micron 350 og Hempel Mille NCT er derimod bedre til sejlbåde og motorbåde som ikke sejler så ofte eller ikke sejler så hurtigt.

Hvad kan man gøre når båden er i vandet?

Det kan være svært at gøre noget ved ruerne når først båden er i vandet. Men hvis du får lejlighed til i løbet af sommeren at hoppe i vandet med dykkerbriller på, så er det en rigtig god idé at besigtige bunden, drev, aksler og propeller. Hvis du oplever at der er ganske få ruer på bunden kan de fjernes med en rørepind eller spartel, men hvis der er tale om mange skal båden på land, bundrenses og bundmales på ny for at slippe af med ruerne.