HEMPEL – FOREDRAG OM FREMTIDENS BUNDMALING

Uanset hvilke medier man ynder at opdatere sig på i øjeblikket er det tydeligt at hav- og vandmiljøet lider mange steder i Danmark. Der bliver rapporteret om iltsvind, forurening, døde havbunde, mangel på fisk mv. i de danske farvande og særligt i indre danske farvande, åer og fjorde. Der er naturligvis mange kulminerende årsager hertil, som hver især kræver indsats.

Næstved er en kommune omgivet af vand og hvor fritidsaktiviteter omkring det maritime er en stor del af vores hverdag og DNA og derfor også et naturligt fokus-område for borgerne i kommunen, virksomhederne og dermed politikerne.

“Det Blå Næstved”

Det er ikke nogen hemmelighed at Alpina Marine, lever af netop “Det Blå Næstved” og derfor har vi en dybfølt naturlig interesse i at værne om vandmiljøet i Næstved. Det er netop vandmiljøet i Næstved Kanal, Karrebæk Fjord, Dybsø Fjord og Smålandshavet som trækker en masse sejlere og turister til Næstved og som understøtter Det Blå Næstved.

Vi har i mange år brugt bundmalinger til lystbådene der indeholder kemikalier (biocider) som er skadelige for vandmiljøet. Det er et paradoks, som man har været bekendt med og har accepteret, da der ikke har været alternative produkter som har kunnet hindre bundbevoksninger på bådene. Nu tyder alt dog på at dette bliver ændret, da reglerne om biocider i bundmalinger strammes væsentligt op de næste år. Det betyder, at der skal findes nye løsninger på hvordan bundbevoksning på bådene kan undgås fremover med nye bundmalingstyper uden skadelige kemikalier.

På forkant med udviklingen.

Det åbner en mulighed for at vise, at Næstved er på forkant med denne udvikling og har løsninger klar allerede før stramning af reglerne indtræder. Der er mange praktiske ting, som skal være på plads forinden, og derfor skal der gøres nogle overvejelser nu – eksempelvis:

  • Hvordan kan sejlklubberne vejlede deres medlemmer.
  • Hvilke krav kan man stille til havnene (skal bådene have et certifikat på biocidfri bundmaling, som visse steder i Sverige?)
  • Hvordan virker de nye produkter og er de praktisk anvendelige.
  • Hvordan bliver de nye produkter appliceret (påført og vedligeholdt)
  • Hvilke krav er der til kommuner og regulering mv.

Alle disse spørgsmål og flere kan vi stille Thomas Olsen som er Marketingsdirektør for Hempel A/S når han laver en præsentation hos

Alpina Marine på Bådebyggervej torsdag d. 9. november kl. 17.30.

Her vil Thomas fortælle lidt om fremtidens bundmalinger, bundmalingers impact på miljø, fremtidig regulering og cases fra andre kommuner. Her vil man også kunne se både med forskellige typer bundmaling – biocidholdig såvel som biocidfri – og få en snak om hvordan bundmalingerne virker i praksis og hvad man skal være opmærksom på. Vi sørger for en sandwich og lidt til ganen.

Det er altså ikke en praktisk work-shop denne gang 🙂

BEMÆRK: DER ER BEGRÆNSET ANTAL PLADSER.

TILMELD DIG HER

Biocidfri bundmaling