Bådopbevaring på Sjælland

Bådopevaring på Sjælland – motorbåde og sejlbåde

Vi råder over nogle af de største dedikerede indendørs haller til bådopbevaring på Sjælland, men vi tilbyder også udendørs vinteropbevaring …. også med mast på. Søger du bådopbevaring på Sjælland finder vi sammen den løsning som passer for dig og din båd.

Isolerede opbevaringshaller

Vores to isolerede opbevaringshaller rummer henholdsvist 2.200 og 1.300 m2. Typisk bruger vi den større hal til opbevaring af de store motor- og sejlbåde. Den mindre hal bruger vi til opbevaring af mindre motorbåde og så disponerer vi over yderligere 2 haller med samlet 1.700 m2 hvor vi opbevarer trailerbåde.

Udendørs sikret bådopbevaring

Herudover har vi ca. 15.000 m2 udendørs opbevaring med mulighed for tilslutning af vand og strøm. Vi går meget op i at optagning, opbevaring og søsætning skal foretages på en sikker måde.

Sikker håndtering af din båd

Det gælder både selve håndteringen hvor vi arbejder efter mottoet “Vi passer på din båd som var den vores egen.” Men det gælder også sikkerheden på pladsen og i hallerne. Vi har bl.a. installeret alarmsystem, adgangskontrol og videoovervågning af pladsen og hallerne.

Men vi går også op i at det skal være sikkert at arbejde på vores ejendom. Vi gør derfor en ekstra indsats for at sikre at alle der har både stående på pladsen har de fornødne forsikringer og eventuelle firmaer som arbejder på pladsen arbejder under ordnede forhold – se også vinteropbevaring af større sejlbåde og motorbåde

Fuld service af din båd under vinteropbevaring

Vi har lavet samarbejdsaftaler med flere forskellige firmaer der kan hjælpe med servicere din båd. Det kan være firmaer der specialiserer sig i polering, motorservice, indpakning, marineelektronik, afrigning/tilrigning eller generelle småreparationer af din båd.  Se mere om nogle af vores samarbejdspartnere her (der kommer flere til): Samarbejdspartnere

Udover de udendørs pladser og pladser i opbevaringshallerne, har vi også 2 klargøringshaller. De kan lejes hvis du skal lave arbejder på din båd der eksempelvis støver – som ikke må foregå i hallerne. Det kan også være tilfælde hvor både der står udendørs har behov for at få lavet reparationer der kræver tørvejr – eksempelvis sprøjtemaling, arbejde på dæk el.lign.

Klik på billedet herunder alt efter om du ønsker opbevaring af mindre både og trailerbåde eller større sejlbåde og motorbåde.